26 czerwca 2020 r.w pierwszym terminie o godz. 18:45 w drugim terminie o godz. 19:00 , w budynku klubowym (Szpaka 1), odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zapraszamy wszystkich członków i zainteresowanych działalnością i przyszłością klubu UKS Amur Wilga.
----------------------
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Powołanie Przewodniczącego Zebrania i protokolanta (wybór).
3. Zatwierdzenie porządku zebrania
4. Sprawozdanie merytoryczne klubu UKS AMUR WILGA.
5. Sprawozdanie finansowe klubu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej.
8. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania i wyborze zarządu.
9. Zgłoszenie kandydatów i wybory do nowych władz UKS Amur Wilga.
10. Ogłoszenie wyników wyborów.
11. Wolne wnioski, oświadczenia ,dyskusja.

12. Zamknięcie zebrania